Севдалина Христова Турманова

Севдалина Христова Турманова
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 28.09.1965 г.
Професия: Инженер химик
Образование: Висше, професор в Университет "Проф. д-р Асен Златаров"-Бургас, доктор по химия на високомолекулните съединения.
Чужди езици: Английски език, руски език
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОБС: Председател на ОС - мандат 2019-2023 г.
Акцент през мандата: Висше образование, наука, иновации, оперативни програми
Телефон за контакти: 0885848448

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14671 / 21.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Създаване на дарителски приз на името на Ал. Г. Коджакафалията
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14735 / 30.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от проф. д-р Севдалина Турманова, Димитър Сотиров, Павел Чепов, Веселин Пренеров, Диян Господинов – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Провеждане на VIII-та Национална екологична конференция за ученици и студенти „Да мислим екологично за бъдещето“ 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15254 / 05.03.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на ПК по "Наука, иновации и оперативни програми" и д-р Лидия Стефанова - член на комисията, общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Избор на членове на Комисия по раздел V, т.1 от Правилата за подкрепа

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15289 / 13.03.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Веселин Матеев Пренеров, Севдалина Христова Турманова, Павел Георгиев Чепов, Ясен Бориславов Проданов – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Провеждане на фестивал „Лятна театрална сцена“, включването му в културния календар на Община Бургас за 2024 г. и предоставяне на Летния театър за безвъзмездно ползване за нуждите на събитието 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 08 - 00 15541 / 19.04.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от общински съветници към Общински съвет - Бургас, мандат 2023-2027, относно: Изпращане на Искане до Министъра на вътрешните работи от Общински съвет - Бургас, за разкриване на участък в кв. "Сарафово" към Пето РУ - ОДМВР Бургас