Севдалина Христова Турманова

Севдалина Христова Турманова
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 28.09.1965 г.
Професия: Инженер химик
Образование: Висше, професор в Университет "Проф. д-р Асен Златаров"-Бургас, доктор по химия на високомолекулните съединения.
Чужди езици: Английски език, руски език
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОБС: Председател на ОС - мандат 2019-2023 г.
Акцент през мандата: Висше образование, наука, иновации, оперативни програми
Телефон за контакти: 0885848448

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14671 / 21.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Създаване на дарителски приз на името на Ал. Г. Коджакафалията
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ