КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА ПО ЧЛ. 15 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РАБОТА НА ФОНД „КУЛТУРА“ НА ОБЩИНА БУРГАС

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА
ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА
Веселин Матеев Пренеров - общински съветник
Евелина Василева Михалева - общински съветник
Живко Иванов Табаков - общински съветник
Севдалина Христова Турманова - общински съветник
Тодор Димитров Ангелов - общински съветник
Ясен Бориславов Проданов - - общински съветник

Електронна система за кандидатстване по Фонд "Култура"

Адресът на електронната система по Фонд "Култура" е https://www.culturefundburgas.bg/Site