Тодор Георгиев Иванов

Тодор Георгиев Иванов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 08.09.1978 г.
Професия: Машинен инженер
Образование: Магистър по индустриален мениджмънт
Чужди езици: Английски, немски, руски език
Избран с политическа сила: ПП ИТН
Участие в предишен ОБС: Не 
Акцент през мандата: Устройство на територията; транспорт и безопасност на движението; общинска собственост; международно сътрудничество
Телефон за контакти: 0888910160