КОМИСИЯ ПО ЧЛ.15Ж ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ И КОНТРОЛИРАН ДОСТЪП НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В ОПРЕДЕЛЕНИ ЗОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
Евелина Василева Михалева
ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА
Дилян Димитров Георгиев
Светослав Кирилов Тодоров
Пламен Димитров – директор на ОП „Транспорт“
Мая Казанджиева - директор на дирекция "Здравеопазване, социални дейности и младежки политики"