Светослав Кирилов Тодоров

Светослав Кирилов Тодоров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БУРГАС

Дата на раждане: 24.03.1988 г.
Професия: Лекар
Образование: МУ - Плевен, спец. "Неврохирургия";
спец. "Обществено здраве и здравен мениджмънт"
Чужди езици: Френски език, английски език
Избран с политическа сила: ПП КОД
Участие в предишен ОБС: Не 
Акцент през мандата: Достъпно и качествено здравеопазване; профилактични здравни кампании; насърчаване на кръводаряването
Телефон за контакти: 0896116698

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ