Дилян Димитров Георгиев

Дилян Димитров Георгиев
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 28.07.1994 г.
Професия: Архитект
Образование: УАСГ, магистър - спец. "Архитектура"
Чужди езици: Английски език, немски език
Избран с политическа сила: ПП-ДБ
Участие в предишен ОБС: Не 
Акцент през мандата: Бургас - притегателен център на младите; иновативна среда и привличане на инвестиции; развитие на индустриалните зони; 
 

ПИТАНЕ 08 - 00 14728 / 29.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от арх. Дилян Георгиев, д-р Мартин Кръстев, Христина Хаджиатанасова и Красимир Калудов  - общински съветници от "ПП-ДБ", относно: Проблеми със сметосъбирането в кв."Сарафово" 

ПИТАНЕ 08 - 00 14808 / 11.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от арх. Дилян Георгиев, д-р Мартин Кръстев, Христина Хаджиатанасова и Красимир Калудов  - общински съветници от "ПП-ДБ", относно: Множество сигнали във връзка с осигуряването на осветление на участък ул.Ангел Димитров от № 84 до № 94 
 

ПИТАНЕ 08 - 00 14809 / 11.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от арх. Дилян Георгиев, д-р Мартин Кръстев, Христина Хаджиатанасова и Красимир Калудов  - общински съветници от "ПП-ДБ", относно: Забавяне на отговор по сигнал до Община Бургас
 

ПИТАНЕ 08 - 00 14931 / 12.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от арх. Дилян Георгиев  - общински съветник от "ПП-ДБ", относно: Предвиждания за ремонт и реконструкция за покриване на минималните стандарти за улично осветление и нормативи за достъпна среда на улици в кв. „Възраждане“ 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15055 / 25.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общински съветници от Продължаваме Промяната - Демократична България, относно: Поставяне/изграждане/монтиране/привеждане в съответствие със законовите изисквания на съоръжения за улеснен достъп до общински лечебни заведения на хора с увреждания
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15061 / 25.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Христина Хаджиатанасова, арх. Дилян Георгиев Общински съветници от коалицията „ПП-ДБ“, относно: 1. Включване на улиците на квартал „Възраждането“ и ЦГЧ в програмата за ремонти на Община Бургас;  2. Включване на улиците на квартал „Възраждане“ и ЦГЧ в програма за обследване и подмяна на уличното осветление съгласно разпоредбите в ЗЕЕ и БДС EN 13201-2:2016;  3. Включване на подлеза, свързващ комплексите „Изгрев” и „Зорница”, в програмата за ремонт на Община Бургас 4.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15114 / 31.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Христина Хаджиатанасова, арх. Дилян Георгиев - общински съветници от коалицията ПП-ДБ, относно: 1. Включване на улица „ Ангел Димитров“, квартал „Сарафово“ в програмата за ремонти на Община Бургас; 2. Включване на улица „ Ангел Димитров“, квартал „Сарафово“ за обследване и поставяне на уличното осветление съгласно разпоредбите в ЗЕЕ и БДС EN 13201-2:2016; 

ПИТАНЕ 08 - 00 15178 / 08.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от арх. Дилян Георгиев  - общински съветник от "ПП-ДБ", относно: Качеството на почистването на улиците в кв.„Лозово“ 

ПИТАНЕ 08 - 00 15185 / 08.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

ПИТАНЕ 08 - 00 15241 / 28.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

ПИТАНЕ 08 - 00 15270 / 12.03.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от арх. Дилян Георгиев, д-р Мартин Кръстев, Христина Хаджиатанасова и Красимир Калудов  - общински съветници от "ПП-ДБ", относно: 1. Забавен отговор на сигнал на гражданин към администрацията; 2. Предвиждания за ремонт и реконструкция за покриване на минималните стандарти за улично осветление и нормативи за достъпна среда на улици в кв. Банево

ПИТАНЕ 08 - 00 15435 / 09.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от арх. Дилян Георгиев  - общински съветник от ПП-ДБ, относно: Предвиждания за ремонт и реконструкция за покриване на минималните стандарти за улично осветление и нормативи за достъпна среда на улици в в.з „Боровете“‘ кв. Банево и нередовно обслужване на контейнерите за боклук 

ПИТАНЕ 08 - 00 15436 / 09.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от арх. Дилян Георгиев  - общински съветник от ПП-ДБ, относно: Предвиждания за ремонт и реконструкция за покриване на минималните стандарти за улично осветление и нормативи за достъпна среда на улици в кв. Ветрен 

ПИТАНЕ 08 - 00 15476 / 12.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от  арх. Дилян Георгиев и адв. Христина Хаджиатанасова - общински съветници от коалицията „ПП-ДБ“, относно: Ремонтни дейности по ул."Индустриална"
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 08 - 00 15477 / 12.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от арх. Дилян Георгиев и адв. Христина Хаджиатанасова, общински съветници от коалицията „ПП-ДБ“, относно: Изграждане и ремонтиране на осветление на автобусните спирки по линия №3 / Бургас-Банево/
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 08 - 00 15541 / 19.04.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от общински съветници към Общински съвет - Бургас, мандат 2023-2027, относно: Изпращане на Искане до Министъра на вътрешните работи от Общински съвет - Бургас, за разкриване на участък в кв. "Сарафово" към Пето РУ - ОДМВР Бургас

ПИТАНЕ 08 - 00 15568 / 07.05.2024 г.

Публикувано от d.bonchev на

от Мариета Тимнева-Рохова и арх. Дилян Георгиев, относно: Дефекти и ремонтни дейности на територията на квартал "Лозово" и квартал "Долно Езерово"

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИТАНЕ 08 - 00 15570 / 09.05.2024 г.

Публикувано от d.bonchev на

от арх. Дилян Георгиев  - общински съветник от "ПП-ДБ", относно: Предвиждания за ремонт и реконструкция за покриване на минималните стандарти за улично осветление и нормативи за достъпна среда на улици в кв. „Ветрен“, кв. „Банево“ 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИТАНЕ 08 - 00 15658 / 13.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от адв. Христина Хаджиатанасова и арх. Дилян Георгиев, общински съветници от коалицията „ПП-ДБ“, относно: Манастир "Рождество Богородично"