Евелина Василева Михалева

Евелина Василева Михалева
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 24.05.1976 г.
Професия: Мениджър
Образование: Висше
Чужди езици: Английски, руски
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОбС: Мандат 2019-2023 г.
Акцент през мандата: Транспорт; пътна инфраструктура; безопасност на транспорта и движението
Телефон за контакти: 0888 601 095

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14671 / 21.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Създаване на дарителски приз на името на Ал. Г. Коджакафалията
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15125 / 02.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Евелина Михалева и Ясен Проданов – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изграждане на площадка за свободно разхождане на кучета в кв. „Сарафово“. Обектът да бъде изграден върху част от общински имот с идентификатор: 07079.820.1124 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15126 / 02.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Евелина Михалева и Ясен Проданов – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Обновяване и разширяване на автопарка на „Бургасбус“ ЕООД със специализирани микробуси, предназначени за трудноподвижни хора и граждани със специфични потребности

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15133 / 05.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Евелина Василева Михалева – председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението и Йордан Тодоров Вълев - общински съветник и член на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението относно: Изграждане на допълнително платно на ненаименуваната улица, перпендикулярна на ул. „Димитър Димов“, намираща се между сервиза за гуми и бензиностанция „Шел“ и между бл. 37 и бл. 38 в ж.к. „Зорница“ 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15134 / 06.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Евелина Василева Михалева - общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Осигуряване на средства за подмяна и изграждане на водопроводна мрежа във в.з.“Росенец“, з-ще гр. Бургас, Община Бургас 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15164 / 06.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Евелина Василева Михалева - общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Изграждане на тротоари по главната улица в кв.Сарафово - ул.Ангел Димитров
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15231 / 26.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Сотиров, Евелина Михалева и Димчо Грудев - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Предложение за приемане на декларация на Общински съвет Бургас против приемане на законопроект за енергията от възобновяеми източници в морските пространства (ЗЕВИМП) с дата на постъпване 04.12.2023 г. и сигнатура 49-354-01-127 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15480 / 12.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Евелина Василева Михалева-председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението, Тодор Георгиев Иванов - зам.-председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението, Йордан Тодоров Вълев - общински съветник и член на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението и Боян Диянов Дяков - общински съветник и член на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Бургас&nbsp

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 08 - 00 15541 / 19.04.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от общински съветници към Общински съвет - Бургас, мандат 2023-2027, относно: Изпращане на Искане до Министъра на вътрешните работи от Общински съвет - Бургас, за разкриване на участък в кв. "Сарафово" към Пето РУ - ОДМВР Бургас