ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15055 / 25.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общински съветници от Продължаваме Промяната - Демократична България, относно: Поставяне/изграждане/монтиране/привеждане в съответствие със законовите изисквания на съоръжения за улеснен достъп до общински лечебни заведения на хора с увреждания
 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ