ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Състав на комисията
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ДОКЛАД 08 - 00 15874 / 19.07.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Информация за отчета за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Бургас към 30.06.2024 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15848 / 19.07.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от нежилищен недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект –  лекарски кабинет, находящ се в сградата на „Здравна служба“ – гр. Българово, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15831 / 19.07.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Стратегия за интелигентна трансформация на община Бургас - БУРГАС: Версия 5.0 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15825 / 18.07.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост,общински предприятия и дружества, относно: Определяне на „Общински мениджър на 2023 г.“

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15806 / 16.07.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАД 08 - 00 15778 / 02.07.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Годишен отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Бургас към 31.12.2023 г.

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ИСКАНЕ 08 - 00 15769 / 28.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от адв. А. Ж. Стоянов, относно: Налeжащ ремонт в сградата на ЦАУ "Приморие" поради наличие на влага 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15767 / 26.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Малина Янакиева - управител на "Дентален център I - Бургас" ЕООД, относно:  В изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас по т.47/ Протокол №9 /26.03.24/ за проучване на възможността за развитие на "Дентален център I - Бургас" ЕООД, като акредитирана база за обучение на специалисти по детска дентална медицина и орална хирургия
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВИДЕОАРХИВ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Няма публикувано съдържание.

 СТРАНИЦИ НА КОМИСИИ »