ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Състав на комисията
МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15580 / 14.05.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Манол Тодоров - зам.-кмет "Спорт и туризъм", относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Общинско предприятие „Общински имоти“ по програма на Агенция за хората с увреждания за „Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания“ за финансиране на дейности по проектно предложение „Създаване на условия за безопасен достъп до водна среда за практикуване на адаптирани плувни спортове и водна рехабилитация от хора с двигателни увреждания от всички възрастови групи в плувен басейн „Меден рудник“, находящ се в г

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ