ДЕЙСТВАЩИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ПОЛУДНЕВНИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ КЪМ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано от g.chanakova на
ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 6,  Протокол № 18/ 25.10.2016 г.; изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т. 5 от Протокол №26/25.04.2017 г., по т. 2 от Протокол № 30/20.12.2021 г., по т. 4 от Протокол №6/30.01.2024 г.

НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано от g.chanakova на
ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 5, Протокол № 22 от 31.03.2005 г., изменена и допълнена с решения на Общински съвет – Бургас по т.

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано от g.chanakova на

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 2, Протокол №34/25.03.2014 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.7, Протокол № 37/24.06.2014 г.; по т.2, Протокол №43/26.06.2018 г.; изм. с Решение №881 от 10.05.2019 г. по адм. дело №450/2019 г. на Административен съд – Бургас; изм.

НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИКАТА И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано от g.chanakova на

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т.18, Протокол № 26/23.07.2013 г.; изменена и допълнена с решения на Общински съвет – Бургас по т. 3, Протокол № 10 от 26.04.2016 г.; по т.2, Протокол №19/26.01.2021 г., по т.4, Протокол №46/20.12.2022 г.