Георги Иванов Маринчев

Георги Иванов Маринчев
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 14.04.1972 г.
Професия: Собствен бизнес
Образование: Висше икономическо
Чужди езици: Английски, руски
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОБС: Мандат 2019 - 2023 г.
Акцент през мандата: Развитие на спорт и икономическо развитие
Телефон за контакти: 0899 938008

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14671 / 21.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Създаване на дарителски приз на името на Ал. Г. Коджакафалията
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 08 - 00 15541 / 19.04.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от общински съветници към Общински съвет - Бургас, мандат 2023-2027, относно: Изпращане на Искане до Министъра на вътрешните работи от Общински съвет - Бургас, за разкриване на участък в кв. "Сарафово" към Пето РУ - ОДМВР Бургас