Георги Иванов Маринчев

Георги Иванов Маринчев
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 14.04.1972 г.
Професия: 
Образование: 
Чужди езици: 
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОБС: Мандат 2019-2023 г.
Телефон за контакти: 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14671 / 21.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Създаване на дарителски приз на името на Ал. Г. Коджакафалията
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ