Николай Желев Желев

Николай Желев Желев
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 1.07.1986 г.
Професия: Управител Хотел
Образование: Бакалавър "Психология" проф. Д-р Асен Златаров - Бургас, Магистър "Бизнес администрация" УНСС - София
Чужди езици: Английски език
Избран с политическа сила: ПП СЕК
Участие в предишен ОБС: Не
Телефон за контакти: 0878477154

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14771 / 07.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Иван Иванов, Стоян Царев и Николай Желев – общински съветници от ПП „Средна европейска класа“, относно: Частична промяна на транспортната схема в Бургас
 

ПИТАНЕ 08 - 00 14770 / 07.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Иван Иванов, Стоян Царев и Николай Желев – общински съветници от ПП „Средна европейска класа“, относно: Парк на миниатюрите Европа
 

ПИТАНЕ 08 - 00 14772 / 07.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Иван Иванов, Стоян Царев и Николай Желев – общински съветници от ПП „Средна европейска класа“, относно: Коледни къщички и сергии, разположени на площад "Тройката"
 

ПИТАНЕ 08 - 00 14860 / 20.12.2023 г.

Публикувано от d.bonchev на

от Николай Желев – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“, относно: Функциониране на Синя зона в гр.Бургас

ПИТАНЕ 08 - 00 15280 / 12.03.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Николай Желев – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“, относно: Фонд за стимулиране на полетите 

ПИТАНЕ 08 - 00 15281 / 12.03.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Иван Иванов, Стоян Царев и Николай Желев – общински съветници от ПП „Средна европейска класа“, относно: Поведение на общински служител към граждани 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15318/ 15.03.2024 г.

Публикувано от d.bonchev на

от Иван Иванов, Стоян Царев и Николай Желев – общински съветници от ПП „Средна европейска класа“, относно: Осигуряване на средства за ремонт на сградата на бившата детска градина в село Твърдица 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 08 - 00 15541 / 19.04.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от общински съветници към Общински съвет - Бургас, мандат 2023-2027, относно: Изпращане на Искане до Министъра на вътрешните работи от Общински съвет - Бургас, за разкриване на участък в кв. "Сарафово" към Пето РУ - ОДМВР Бургас