Павел Георгиев Чепов

Павел Георгиев Чепов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 06.06.1971 г.
Професия: Директор на Търговска гимназия - Бургас
Образование: ЮЗУ "Неофит Рилски", магистър по "История", "История на изкуството", "Религия", "Икономика на туризма"
Чужди езици: Руски език
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОБС:  Не
Акцент през мандата: Образование, култура, туризъм
Телефон за контакти: 0889199555

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14671 / 21.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Създаване на дарителски приз на името на Ал. Г. Коджакафалията
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14735 / 30.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от проф. д-р Севдалина Турманова, Димитър Сотиров, Павел Чепов, Веселин Пренеров, Диян Господинов – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Провеждане на VIII-та Национална екологична конференция за ученици и студенти „Да мислим екологично за бъдещето“ 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15289 / 13.03.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Веселин Матеев Пренеров, Севдалина Христова Турманова, Павел Георгиев Чепов, Ясен Бориславов Проданов – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Провеждане на фестивал „Лятна театрална сцена“, включването му в културния календар на Община Бургас за 2024 г. и предоставяне на Летния театър за безвъзмездно ползване за нуждите на събитието