Павел Георгиев Чепов

Павел Георгиев Чепов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 06.06.1971 г.
Професия: Директор на Търговска гимназия - Бургас
Образование: ЮЗУ "Неофит Рилски", магистър по "История", "История на изкуството", "Религия", "Икономика на туризма"
Чужди езици: Руски език
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОБС:  Не
Акцент през мандата: Образование, култура, туризъм
Телефон за контакти: 0889199555

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14671 / 21.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Създаване на дарителски приз на името на Ал. Г. Коджакафалията
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ