Стоян Димитров Царев

Стоян Димитров Царев
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 20.05.1979 г.
Професия: Производител, предприемач
Образование: Висше- Стопанско управление, Управление на държавна и местна администрация 
Чужди езици: Английски език, руски език, немски език
Избран с политическа сила: ПП Средна Европейска Класа
Участие в предишен ОБС: Не 
Акцент през мандата: Градоустройство, образование, здравеопазване
Телефон за контакти: 0888594913

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14771 / 07.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Иван Иванов, Стоян Царев и Николай Желев – общински съветници от ПП „Средна европейска класа“, относно: Частична промяна на транспортната схема в Бургас
 

ПИТАНЕ 08 - 00 14770 / 07.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Иван Иванов, Стоян Царев и Николай Желев – общински съветници от ПП „Средна европейска класа“, относно: Парк на миниатюрите Европа
 

ПИТАНЕ 08 - 00 14772 / 07.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Иван Иванов, Стоян Царев и Николай Желев – общински съветници от ПП „Средна европейска класа“, относно: Коледни къщички и сергии, разположени на площад "Тройката"
 

ПИТАНЕ 08 - 00 15281 / 12.03.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Иван Иванов, Стоян Царев и Николай Желев – общински съветници от ПП „Средна европейска класа“, относно: Поведение на общински служител към граждани 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15318/ 15.03.2024 г.

Публикувано от d.bonchev на

от Иван Иванов, Стоян Царев и Николай Желев – общински съветници от ПП „Средна европейска класа“, относно: Осигуряване на средства за ремонт на сградата на бившата детска градина в село Твърдица