Шерафет Асан Мехмед

Шерафет Асан Мехмед
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 09.10.1961 г.
Професия: Завеждащ техническа служба в Порт Флот Бургас
Образование: УНСС - публична администрация 
Чужди езици: Турски език
Избран с политическа сила: ПП ДПС
Участие в предишен ОБС: Мандат 2011-2015 г. ; мандат 2015-2019 г.; мандат 2019-2023 г.
Телефон за контакти: 0889 859 299