Елена Методиева Кокаларова

Елена Методиева Кокаларова
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 30.08.1980 г.
Професия: Адвокат
Образование: ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", спец. "Право", "Финанси", "Стопанско управление"
Чужди езици: Руски език, английски език
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОБС: Не
Акцент през мандата: Здравеопазване и социални дейности; правно-техническо структуриране на подзаконови норм. актове; икономика и развитие на МПС
Телефон за контакти: 0885249926

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 14775 / 08.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Елена Кокаларова – общински съветник от ПП "ГЕРБ", относно: Преустановени ремонтни дейности на концертна зала "Проф. Иван Вульпе" гр.Бургас, находяща се на ул. "Славянска" №64
 

ПИТАНЕ 08 - 00 14914 / 10.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Елена Кокаларова – общински съветник от ПП "ГЕРБ", относно: Финансови средства за изграждане на второстепенни улици в ПИ с идентификатор 07079.653.431, 07079.553.432 и 07079.653.433, находящи се в гр.Бургас, кв."Меден Рудник"
 

ПИТАНЕ 08 - 00 15615 / 30.05.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Елена Кокаларова – общински съветник от ПП "ГЕРБ", относно: Осигуряване на възможност за трудно подвижни хора и хора с двигателни проблеми да слизат от предната врата на автобусите  в градски транспорт 

ПИТАНЕ 08 - 00 15648 / 11.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Елена Кокаларова – общински съветник от ПП "ГЕРБ", относно: СМР на „Лакомата  спирка“  в гр. Бургас, кв. „Меден рудник“ , СМР на паркинг в ЦГЧ и СМР на дупка в кв. Акациите, находяща се на ул „Китка“