Веселин Матеев Пренеров

Веселин Матееев Пренеров
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 16.06.1964 г.
Професия: Телевизионен журналист
Образование: Висше
Чужди езици: Английски, руски
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОБС: Мандат 2015-2019 г., мандат 2019 - 2023 г.
Телефон за контакти: 0889 624 254

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14735 / 30.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от проф. д-р Севдалина Турманова, Димитър Сотиров, Павел Чепов, Веселин Пренеров, Диян Господинов – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Провеждане на VIII-та Национална екологична конференция за ученици и студенти „Да мислим екологично за бъдещето“ 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14964 / 16.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Веселин Пренеров, Димитър Сотиров, Диян Господинов, Ясен Проданов – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Провеждане на VIII-та Национална екологична конференция за ученици и студенти „Да мислим екологично за бъдещето“ 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15289 / 13.03.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Веселин Матеев Пренеров, Севдалина Христова Турманова, Павел Георгиев Чепов, Ясен Бориславов Проданов – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Провеждане на фестивал „Лятна театрална сцена“, включването му в културния календар на Община Бургас за 2024 г. и предоставяне на Летния театър за безвъзмездно ползване за нуждите на събитието