Веселин Матеев Пренеров

Веселин Матееев Пренеров
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 16.06.1964 г.
Професия: Телевизионен журналист
Образование: Висше
Чужди езици: Английски, руски
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОБС: Мандат 2015-2019 г., мандат 2019 - 2023 г.
Телефон за контакти: