Георги Василев Манев

Георги Василев Манев
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 14.01.1968 г.
Професия: Управител на "Странджа Агро Инвест" ЕООД
Избран с политическа сила: ПП КОД
Участие в предишен ОБС: Мандат 2003-2007 г.; мандат 2007-2011 г.; мандат 2011-2015 г.; мандат 2015-2019 г.