Красимир Димитров Батилов

Красимир Димитров Батилов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 10.07.1979 г.
Образование: БСУ, спец. "Социални дейности"
Чужди езици: Руски език
Избран с политическа сила: МК "Граждани за общината"
Участие в предишен ОБС: Не 
Акцент през мандата: Развитие на спорта в Община Бургас
Телефон за контакти: 0888362984