Мариела Николаева Кирова

Мариела Николаева Кирова
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 10.06.1986 г.
Професия: Директор на Дом за стари хора
Образование: магистър - БСУ ; ЮЗУ - гр. Благоевград, УНСС - гр. София
Чужди езици: Английски език и руски език
Избран с политическа сила: ПП "Български възход"
Участие в предишен ОБС: Не 
Акцент през мандата: Социални политики, насочени към възрастните хора; внедряване на иновативна програма за ранна превенция на употребата на наркотични вещества; повишаване на ЕК и соц. умения на децата
Телефон за контакти: 0899862409

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ