Мариела Николаева Кирова

Мариела Николаева Кирова
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 10.06.1986 г.
Професия: Директор на Дом за стари хора
Образование: магистър - БСУ ; ЮЗУ - гр. Благоевград, УНСС - гр. София
Чужди езици: Английски език и руски език
Избран с политическа сила: ПП "Български възход"
Участие в предишен ОБС: Не 
Акцент през мандата: Социални политики, насочени към възрастните хора; внедряване на иновативна програма за ранна превенция на употребата на наркотични вещества; повишаване на ЕК и соц. умения на децата
Телефон за контакти: 0899862409

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14792 / 08.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общинските съветници от група КОД-БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД, относно: Поставяне/изграждане/монтиране на скоростни гърбици и пешеходни пътеки 

ПИТАНЕ 08 - 00 14912 / 10.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общинските съветници от група КОД-БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД, относно: Преместване на ЦАУ "Долно Езерово"  

ПИТАНЕ 08 - 00 14913 / 10.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общинските съветници от група КОД-БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД, относно: Контрол върху безопасността на детски съоръжения
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14946 / 15.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мариела Кирова, Стоян Грозев, Георги Кузманов, Светослав Тодоров, Милен Георгиев и Георги Манев - общинските съветници от група КОД-БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД, относно: Изграждане на заграждение за безстопанствени животни /котки/ на ул. "Драма" 11 в ж.к "Братя Миладинови", гр.Бургас
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14947 / 15.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мариела Кирова, Стоян Грозев, Георги Кузманов, Светослав Тодоров, Милен Георгиев и Георги Манев - общинските съветници от група КОД-БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД, относно: Въвеждане на карта за привилегии за възрастни хора „БУРГАСКА СРЕБЪРНА ОБЩНОСТ“ /БСО/ 

ПИТАНЕ 08 - 00 14945 / 15.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мариела Кирова, Стоян Грозев, Георги Кузманов, Светослав Тодоров, Милен Георгиев и Георги Манев - общинските съветници от група КОД-БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД, относно: Проблем с уличното осветление в кв.Банево 

ПИТАНЕ 08 - 00 15006 / 19.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мариела Кирова, Стоян Грозев, Георги Кузманов, Светослав Тодоров, Милен Георгиев и Георги Манев - общинските съветници от група КОД-БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД, относно: Открити спортни съоръжения и училищен двор в у-ща „Добри Чинтулов“ и „Йордан Йовков“ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 08 - 00 15053 / 25.01.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Стоян Грозев, Светослав Тодоров, Милен Георгиев, Георги Кузманов, Георги Манев и Мариела Кирова - общински съветници, относно: Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Бургас 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15132 / 05.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мариела Кирова, Стоян Грозев, Георги Кузманов, Светослав Тодоров, Милен Георгиев и Георги Манев - общинските съветници от група КОД-БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД, относно: Приемане на нова "Общинска програма за деца, родители и специалисти, обхващаща периода от бременност, раждане, най-ранно детско развитие от 0 до 3 г., както и възрастта на социализация и предучилищно образование"
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15131 / 05.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Светослав Тодоров, Мариела Кирова, Милен Георгиев, Стоян Грозев, Георги Кузманов и Георги Манев - общинските съветници от група КОД-БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД, относно: Финансиране на належащи ремонтни дейности на двете детски отделения на УМБАЛ Бургас АД 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15160 / 06.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Светослав Тодоров, Мариела Кирова, Милен Георгиев, Стоян Грозев, Георги Кузманов и Георги Манев - общинските съветници от група КОД-БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД, относно: Подмяна на флаговете на Република България, Европейски съюз и Община Бургас, монтирани на пилони на кръговите кръстовища в гр. Бургас 

ПИТАНЕ 08 - 00 15161 / 06.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мариела Кирова, Стоян Грозев, Георги Кузманов, Светослав Тодоров, Милен Георгиев и Георги Манев - общинските съветници от група КОД-БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД, относно: Изграждане на хеликоптерна площадка 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 08 - 00 15541 / 19.04.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от общински съветници към Общински съвет - Бургас, мандат 2023-2027, относно: Изпращане на Искане до Министъра на вътрешните работи от Общински съвет - Бургас, за разкриване на участък в кв. "Сарафово" към Пето РУ - ОДМВР Бургас