Мариета Ангелова Тимнева - Рохова

Мариета Ангелова Тимнева - Рохова
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 
Професия: 
Образование: 
Чужди езици: 
Избран с политическа сила: ПП МИР
Участие в предишен ОБС: Не
Телефон за контакти: