Чанко Миндов Мирчев

Чанко Миндов Мирчев
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 21.03.1958 г.
Професия: Икономист
Образование: ВИНС, спец. "Икономика"; Университет "Проф. д-р Асен Златаров", спец. "Здравен мениджмънт"
Чужди езици: Руски език
Избран с политическа сила: ПП БСП
Участие в предишен ОБС: Мандат 2007-2011 г.; мандат 2011-2015 г.; мандат 2017-2019 г.; мандат 2019-2020 г.;
Акцент през мандата: Здравеопазване
Телефон за контакти: 0887582569

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14886 / 04.01.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Мадлен Мутяфян и Чанко Мирчев - общински съветници от ПП БСП, относно: Осигуряване на финансиране в Бюджет 2024 г. за проектиране, изготвяне на КСС за ремонт на ул. "2-ра" и ул. "3-та" в село Брястовец

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14937 / 15.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мадлен Мутяфян и Чанко Мирчев - общински съветници от ПП БСП, относно: Осигуряване на финансов ресурс в Бюджет 2024г. за проектиране, изготвяне на КСС за ремонт на ул."Съветска", ул."Комсомолска" и ул."Странджа" в село Равнец или асфалтиране на посочените улици / при условия на алтернативност/