Чанко Миндов Мирчев

Чанко Миндов Мирчев
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 21.03.1958 г.
Професия: Икономист
Образование: ВИНС, спец. "Икономика"; Университет "Проф. д-р Асен Златаров", спец. "Здравен мениджмънт"
Чужди езици: Руски език
Избран с политическа сила: ПП БСП
Участие в предишен ОБС: Мандат 2007-2011 г.; мандат 2011-2015 г.; мандат 2017-2019 г.; мандат 2019-2020 г.;
Акцент през мандата: Здравеопазване
Телефон за контакти: 0887582569