Ясен Бориславов Проданов

Ясен Бориславов Проданов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 20.10.1985 г.
Професия: Технически сътрудник в ЕИЦ
Образование: Магистър - "Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия"; 
магистър -"Предучилищна и начална училищна педагогика"
Чужди езици: Английски език
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОБС: Не 
Акцент  през мандата: Култура, социални дейности, образование
Телефон за контакти: 0877266212

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14671 / 21.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Създаване на дарителски приз на името на Ал. Г. Коджакафалията
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14964 / 16.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Веселин Пренеров, Димитър Сотиров, Диян Господинов, Ясен Проданов – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Провеждане на VIII-та Национална екологична конференция за ученици и студенти „Да мислим екологично за бъдещето“ 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15125 / 02.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Евелина Михалева и Ясен Проданов – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изграждане на площадка за свободно разхождане на кучета в кв. „Сарафово“. Обектът да бъде изграден върху част от общински имот с идентификатор: 07079.820.1124 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15126 / 02.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Евелина Михалева и Ясен Проданов – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Обновяване и разширяване на автопарка на „Бургасбус“ ЕООД със специализирани микробуси, предназначени за трудноподвижни хора и граждани със специфични потребности

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15148 / 06.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас и Ясен Бориславов Проданов - общински съветник в Общински съвет – Бургас, относно: Одобряване на финансиране по Програма „Достъпна култура“ в общ размер на  20 000 лв., от които 10 000 лв. за подпомагане подготовката и участието на творчески състави и индивидуални артисти в национални и международни състезания и прояви 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15289 / 13.03.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Веселин Матеев Пренеров, Севдалина Христова Турманова, Павел Георгиев Чепов, Ясен Бориславов Проданов – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Провеждане на фестивал „Лятна театрална сцена“, включването му в културния календар на Община Бургас за 2024 г. и предоставяне на Летния театър за безвъзмездно ползване за нуждите на събитието