Ясен Бориславов Проданов

Ясен Бориславов Проданов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 20.10.1985 г.
Професия: Технически сътрудник в ЕИЦ
Образование: Магистър - "Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия"; 
магистър -"Предучилищна и начална училищна педагогика"
Чужди езици: Английски език
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОБС: Не 
Акцент  през мандата: Култура, социални дейности, образование
Телефон за контакти: 0877266212

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14671 / 21.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Създаване на дарителски приз на името на Ал. Г. Коджакафалията
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ