Тодор Димитров Ангелов

Тодор Димитров Ангелов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 23.05.1977 г.
Професия: Управител на Сдружение
Образование: Университет "Проф. д-р Асен Златаров", магистър "Екология и опазване на околна среда"
Чужди езици: Руски език, английски език
Избран с политическа сила: ПП "Възраждане"
Участие в предишен ОБС: Мандат 2015-2019 г. 
Акцент през мандата: Гражданско общество; екология и опазване на околната среда; култура
Телефон за контакти: 0895011888

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14777 / 08.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общинските съветници от ПП "Възраждане", относно: Сертифициране на Община Бургас по стандарт ISO 37001 – СИСТЕМИ ЗА БОРБА С ПОДКУПВАНЕТО /ANTI-BRIBERY МANAGEMENT SYSTEMS/ 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14778 / 08.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общинските съветници от ПП "Възраждане", относно: Поставяне на националното знаме на Република България във всяка класна стая в учебните заведения на територията на община Бургас и започване на всеки учебен ден с химна на Република България 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15002 /19.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общинските съветници от ПП "Възраждане", относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на Община Бургас 
 

ПИТАНЕ 08 - 00 15009 / 19.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Тодор Ангелов - общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Списък на жилищни сгради одобрени за въвеждане на мерки за енергийна ефективност
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15233 / 26.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общинските съветници от ПП "Възраждане", относно: Предложение за приемане на декларация против изграждането на ветрогенератори в Черно море 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15633 / 05.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Тодор Димитров Ангелов - Председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност , относно: Поставяне на паметна плоча на фасадата на родната къща на проф. Иво Христов Керемидчиев на ул."Шейново"№ 86, гр. Бургас  

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ