Иван Миленов Иванов

Иван Миленов Иванов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 10.03.1986 г.
Професия: 
Образование: 
Чужди езици: 
Избран с политическа сила: ПП СЕК
Участие в предишен ОБС: Мандат 2019-2023 г.
Телефон за контакти: