Иван Миленов Иванов

Иван Миленов Иванов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 10.03.1986 г.
Професия: Ръководител екип
Образование: Висше
Избран с политическа сила: ПП СЕК
Участие в предишен ОБС: Мандат 2019-2023 г.
Акцент през мандата: Привличане на инвеститори на територията на гр. Бургас. Развитие на спорт и образование в гр.Бургас.
Телефон за контакти: 0883318676

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14771 / 07.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Иван Иванов, Стоян Царев и Николай Желев – общински съветници от ПП „Средна европейска класа“, относно: Частична промяна на транспортната схема в Бургас
 

ПИТАНЕ 08 - 00 14770 / 07.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Иван Иванов, Стоян Царев и Николай Желев – общински съветници от ПП „Средна европейска класа“, относно: Парк на миниатюрите Европа
 

ПИТАНЕ 08 - 00 14772 / 07.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Иван Иванов, Стоян Царев и Николай Желев – общински съветници от ПП „Средна европейска класа“, относно: Коледни къщички и сергии, разположени на площад "Тройката"
 

ПИТАНЕ 08 - 00 14962 / 16.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Иван Иванов – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“, относно: Приходите и разходите за дейностите по събиране, извозване, третиране и обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване
 

СИГНАЛ 08 - 00 15076 / 26.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Иван Иванов – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“, относно: Опасни дървета и компрометиран тротоар в ж.к Славейков между бл.117 и 171
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИТАНЕ 08 - 00 15077 / 26.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Иван Иванов – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“, относно: Коледни къщички и сергии /шатри
 

ПИТАНЕ 08 - 00 15227 / 23.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Иван Иванов – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“, относно: 13 бр. Коледни къщички и сергии/шатри
 

ПИТАНЕ 08 - 00 15281 / 12.03.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Иван Иванов, Стоян Царев и Николай Желев – общински съветници от ПП „Средна европейска класа“, относно: Поведение на общински служител към граждани 

ПИТАНЕ 08 - 00 15292 / 13.03.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15318/ 15.03.2024 г.

Публикувано от d.bonchev на

от Иван Иванов, Стоян Царев и Николай Желев – общински съветници от ПП „Средна европейска класа“, относно: Осигуряване на средства за ремонт на сградата на бившата детска градина в село Твърдица 

ПИTAНЕ 08 - 00 15428 / 04.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Иван Иванов – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“, относно: Велоалея, свързваща Бургас и кв. „Сарафово 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 08 - 00 15541 / 19.04.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от общински съветници към Общински съвет - Бургас, мандат 2023-2027, относно: Изпращане на Искане до Министъра на вътрешните работи от Общински съвет - Бургас, за разкриване на участък в кв. "Сарафово" към Пето РУ - ОДМВР Бургас

ПИТАНЕ 08 - 00 15616 / 30.05.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Иван Иванов – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“, относно: Отдаване под наем на недвижим имот „Бар Нептун“