Мадлен Михран Мутафян

Мадлен Михран Мутафян
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БУРГАС

Дата на раждане: 16.12.1974 г.
Професия: Юрист
Образование: Юридическо
Чужди езици: Арменски, английски, руски език
Избран с политическа сила: ПП БСП
Участие в предишен ОбС: Мандат 2019-2023 г.
Акцент през мандата: Правни въпроси, подпомагане на етническите малцинства, развитие на пристанищата

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 14686 / 22.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мадлен Мутафян – общински съветник от БСП, относно: Липса на възможност за автомобилен достъп до входове 1,2,3 и 4 на бл.10 в к-с Меден Рудник
 

ПИТАНЕ 08 - 00 14743 / 04.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мадлен Мутафян – общински съветник от БСП, относно: Състоянието на настилката на паркинг, намиращ се на ул."Любен Каравелов" №12 в междублоковото пространство с ул."Левски"
 

ПИТАНЕ 08 - 00 14848 / 18.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мадлен Мутафян – общински съветник от БСП, относно: Състоянието на уличната и тротоарна настилка, намираща се на ул."Шейново" /в участъка от бул."Сан Стефано" до ул." Цар Самуил"/
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14886 / 04.01.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Мадлен Мутяфян и Чанко Мирчев - общински съветници от ПП БСП, относно: Осигуряване на финансиране в Бюджет 2024 г. за проектиране, изготвяне на КСС за ремонт на ул. "2-ра" и ул. "3-та" в село Брястовец

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14937 / 15.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мадлен Мутяфян и Чанко Мирчев - общински съветници от ПП БСП, относно: Осигуряване на финансов ресурс в Бюджет 2024г. за проектиране, изготвяне на КСС за ремонт на ул."Съветска", ул."Комсомолска" и ул."Странджа" в село Равнец или асфалтиране на посочените улици / при условия на алтернативност/