Мадлен Михран Мутафян

Мадлен Михран Мутафян
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БУРГАС

Дата на раждане: 16.12.1974 г.
Професия: Юрист
Образование: Юридическо
Чужди езици: Арменски, английски, руски език
Избран с политическа сила: ПП БСП
Участие в предишен ОбС: Мандат 2019-2023 г.
Акцент през мандата: Правни въпроси, подпомагане на етническите малцинства, развитие на пристанищата

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 14686 / 22.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мадлен Мутафян – общински съветник от БСП, относно: Липса на възможност за автомобилен достъп до входове 1,2,3 и 4 на бл.10 в к-с Меден Рудник
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ