Милен Димитров Георгиев

Милен Димитров Георгиев
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 07.05.1974 г
Професия: Управител на фирма
Образование: Средно - специално
Чужди езици:  Английски език, руски език и сръбски език
Избран с политическа сила: ПП КОД
Участие в предишен ОБС: Не 
Акцент през мандата: Спорт, икономика и инвестиции
Телефон за контакти: 0888 919111