Лидия Стефанова Бобчева

Лидия Стефанова Бобчева
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 19.12.1975 г.
Професия: Лекар; административен директор на МБАЛ "Сърце и Мозък" - гр. Бургас
Образование: Магистър по медицина, спец. "Обща медицина", "Здравен мениджмънт"
Чужди езици: Английски език
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОБС: Не 
Акцент през мандата: Повишаване качеството на мед. грижа; създаване на среда за развитие на високообразованите млади хора
Телефон за контакти: 0882417734

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15254 / 05.03.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на ПК по "Наука, иновации и оперативни програми" и д-р Лидия Стефанова - член на комисията, общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Избор на членове на Комисия по раздел V, т.1 от Правилата за подкрепа

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15453 / 11.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от д-р Лидия Стефанова - Председател на ПК по Здравеопазване, общински съветник от ПП ГЕРБ и от д-р Диян Господинов - Общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Предложение за въвеждане на анкетен модел на проучване за проследяване на удовлетвореността на пациентите в общинските лечебни заведения