Лидия Стефанова Бобчева

Лидия Стефанова Бобчева
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 19.12.1975 г.
Професия: Лекар; административен директор на МБАЛ "Сърце и Мозък" - гр. Бургас
Образование: Магистър по медицина, спец. "Обща медицина", "Здравен мениджмънт"
Чужди езици: Английски език
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОБС: Не 
Акцент през мандата: Повишаване качеството на мед. грижа; създаване на среда за развитие на високообразованите млади хора
Телефон за контакти: 0882417734

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ