Боян Диянов Дяков

Боян Диянов Дяков
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 14.06.1988 г.
Професия: Търговец
Образование: Висше - "Банково, застрахователно и осигурително дело"
Чужди езици: Английски, френски, руски език
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОБС: Мандат 2019 - 2023 г.
Акцент през мандата: Обществен ред; сигурност; туризъм
Телефон за контакти: 0896 808 700

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14671 / 21.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Създаване на дарителски приз на името на Ал. Г. Коджакафалията
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15480 / 12.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Евелина Василева Михалева-председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението, Тодор Георгиев Иванов - зам.-председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението, Йордан Тодоров Вълев - общински съветник и член на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението и Боян Диянов Дяков - общински съветник и член на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Бургас