Васил Петков Загорчев

Васил Петков Загорчев
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 06.06.1986 г.
Професия: Управител и съдружник
Образование: БСУ, магистър "Право"
Чужди езици: Английски език
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОБС: Не
Акцент през мандата: Създаване на ефективна Програма за превенция на училищния тормоз; дейности по опазване живота и здравето на хората; утвърждаване на християнските семейни ценности и морал в обществото
Телефон за контакти: 0889219397

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14671 / 21.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Създаване на дарителски приз на името на Ал. Г. Коджакафалията