Мартин Станиславов Кръстев

Мартин Станиславов Кръстев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БУРГАС

Дата на раждане: 10.04.1989 г.
Професия: Лекар по дентална медицина
Образование: МУ - Пловдив, лекар по дентална медицина
Чужди езици: Английски език
Избран с политическа сила: ПП-ДБ
Участие в предишен ОБС: Не 
Акцент през мандата: Социална сфера, хора с увреждания, ранна детска интервенция, здравеопазване и профилактика, развитие на млади специалисти
Телефон за контакти: 0896254887

ПИТАНЕ 08 - 00 14734 / 30.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от д-р Мартин Кръстев - общински съветник от ПП-ДБ, относно: Дейността на Дентален център 1 ЕООД
 

ПИТАНЕ 08 - 00 14728 / 29.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от арх. Дилян Георгиев, д-р Мартин Кръстев, Христина Хаджиатанасова и Красимир Калудов  - общински съветници от "ПП-ДБ", относно: Проблеми със сметосъбирането в кв."Сарафово" 

ПИТАНЕ 08 - 00 14933 / 12.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от д-р Мартин Кръстев - общински съветник от ПП-ДБ, относно: Управление на общинско лечебно заведение - "ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР I - БУРГАС" ЕООД, ЕИК 000053227, с адрес: гр.Бургас, ул. "Александровска" № 120
 

ПИТАНЕ 08 - 00 14934 / 12.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от д-р Мартин Кръстев - общински съветник от ПП-ДБ, относно: Състояние на пътна настилка и актуален статус на ремонтни дейности на: 1.Улица, находяща се в ж.к "Славейков", в участъка от бл.16 до бл.65 по дължината на улицата, 2.Публичен паркинг, разположен пред бл.107 вх.3, ж.к. "Меден Рудник", 3. Улица " П.Р.Славейков" в кв.Рудник
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15055 / 25.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общински съветници от Продължаваме Промяната - Демократична България, относно: Поставяне/изграждане/монтиране/привеждане в съответствие със законовите изисквания на съоръжения за улеснен достъп до общински лечебни заведения на хора с увреждания
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15180 / 08.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от д-р Мартин Кръстев - общински съветник от ПП-ДБ, относно: Предвиждане на допълнителен бюджет за ангажиране на юрист/консултант в сферата на социалните дейности 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15182 / 08.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от д-р Мартин Кръстев - общински съветник от ПП-ДБ, относно: Залагане на средства в бюджета на Община Бургас за 2024 г. за придобиване на специализирано превозно средство за ЦНСТ 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15183 / 08.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от д-р Мартин Кръстев - общински съветник от ПП-ДБ, относно: Залагане на средства в бюджета на Община Бургас за 2024 г. за разширяване на обхвата на услугата "Позвъни и се вози"