Мартин Станиславов Кръстев

Мартин Станиславов Кръстев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БУРГАС

Дата на раждане: 10.04.1989 г.
Професия: Лекар по дентална медицина
Образование: МУ - Пловдив, лекар по дентална медицина
Чужди езици: Английски език
Избран с политическа сила: ПП-ДБ
Участие в предишен ОБС: Не 
Акцент през мандата: Социална сфера, хора с увреждания, ранна детска интервенция, здравеопазване и профилактика, развитие на млади специалисти
Телефон за контакти: 0896254887