Стоян Демирев Грозев

Стоян Демирев Грозев
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 08.07.1972 г.
Професия: Експерт "Стопанско управление"
Образование: Магистър - "Публична администрация", "Стопанско управление"
Чужди езици: Руски език, английски език
Избран с политическа сила: ПП "Български възход"
Участие в предишен ОБС: Мандат 2019-2023 г. 
Акцент през мандата: Екология и децентрализация
Телефон за контакти: 0878200214