Диян Дончев Господинов

Диян Дончев Господинов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 22.12.1989 г.
Професия: Лекар; началник интензивен кардиологичен сектор
Образование: Тракийски универистет - медицина, здравен мениджмънт; МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов" - специализация по кардиология
Чужди езици: Английски език
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОБС: Не
Акцент през мандата: Осигуряване с медицински специалисти в отдалечени квартали и селски региони; провеждане на информационни, профилактични кампании и скринингови изследвания
Телефон за контакти: 0877001817