Диян Дончев Господинов

Диян Дончев Господинов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 22.12.1989 г.
Професия: Лекар; началник интензивен кардиологичен сектор
Образование: ТУ, спец. "Медицина", "Здравен мениджмънт"; МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов" - специализация по кардиология
Чужди езици: Английски език
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОБС: Не
Акцент през мандата: Осигуряване с медицински специалисти в отдалечени квартали и селски региони; провеждане на информационни, профилактични кампании и скринингови изследвания
Телефон за контакти: 0877001817

ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14735 / 30.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от проф. д-р Севдалина Турманова, Димитър Сотиров, Павел Чепов, Веселин Пренеров, Диян Господинов – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Провеждане на VIII-та Национална екологична конференция за ученици и студенти „Да мислим екологично за бъдещето“ 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14964 / 16.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Веселин Пренеров, Димитър Сотиров, Диян Господинов, Ясен Проданов – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Провеждане на VIII-та Национална екологична конференция за ученици и студенти „Да мислим екологично за бъдещето“ 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15453 / 11.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от д-р Лидия Стефанова - Председател на ПК по Здравеопазване, общински съветник от ПП ГЕРБ и от д-р Диян Господинов - Общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Предложение за въвеждане на анкетен модел на проучване за проследяване на удовлетвореността на пациентите в общинските лечебни заведения 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15672 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Ясен Проданов, Елена Кокаларова и д-р Диян Господинов – общински съветници от групата на "ГЕРБ", относно: Закупуване и поставяне на 6 броя люлки на детски площадки, приспособени за деца със специфични потребности
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ