Йордан Тодоров Вълев

Йордан Тодоров Вълев
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 24.08.1987 г.
Професия: Специалист, спедиторска дейност; агент управление на собственост 
Образование: БСУ, магистър - юрист
Чужди езици:  Английски език 
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОБС: Не 
Акцент през мандата: Продължаване развитието на транспортната инфраструктура и индустриалните зони; развитие на туризма; подпомагане и развитие на професионалния и масовия спорт
Телефон за контакти: 0884085757

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14671 / 21.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Създаване на дарителски приз на името на Ал. Г. Коджакафалията
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ