Йордан Тодоров Вълев

Йордан Тодоров Вълев
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 24.08.1987 г.
Професия: Специалист, спедиторска дейност; агент управление на собственост 
Образование: БСУ, магистър - юрист
Чужди езици:  Английски език 
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОБС: Не 
Акцент през мандата: Продължаване развитието на транспортната инфраструктура и индустриалните зони; развитие на туризма; подпомагане и развитие на професионалния и масовия спорт
Телефон за контакти: 0884085757

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14671 / 21.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Създаване на дарителски приз на името на Ал. Г. Коджакафалията
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15133 / 05.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Евелина Василева Михалева – председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението и Йордан Тодоров Вълев - общински съветник и член на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението относно: Изграждане на допълнително платно на ненаименуваната улица, перпендикулярна на ул. „Димитър Димов“, намираща се между сервиза за гуми и бензиностанция „Шел“ и между бл. 37 и бл. 38 в ж.к. „Зорница“ 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15480 / 12.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Евелина Василева Михалева-председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението, Тодор Георгиев Иванов - зам.-председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението, Йордан Тодоров Вълев - общински съветник и член на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението и Боян Диянов Дяков - общински съветник и член на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Бургас&nbsp

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 08 - 00 15541 / 19.04.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от общински съветници към Общински съвет - Бургас, мандат 2023-2027, относно: Изпращане на Искане до Министъра на вътрешните работи от Общински съвет - Бургас, за разкриване на участък в кв. "Сарафово" към Пето РУ - ОДМВР Бургас