Христина Стаматова Хаджиатанасова

Христина Стаматова Хаджиатанасова
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 04.08.1974 г.
Професия: Адвокат
Образование: БСУ, магистър, спец. "Право"; специализация "Международни отношения"
Чужди езици: Англисйки език, немски език, турски език, руски език
Избран с политическа сила: ПП-ДБ
Участие в предишен ОБС: Не 
Акцент през мандата: Прозрачна местна власт, отчетност и интегритет на местната власт; гражданско участие - обществено обсъждане по важни за местната власт въпроси
Телефон за контакти: 0882023960

ПИТАНЕ 08 - 00 14728 / 29.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от арх. Дилян Георгиев, д-р Мартин Кръстев, Христина Хаджиатанасова и Красимир Калудов  - общински съветници от "ПП-ДБ", относно: Проблеми със сметосъбирането в кв."Сарафово" 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14740 / 04.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Христина Стаматова Хаджиатанасова - председател на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси, относно: Отмяна на Етичен кодекс на общинските съветници и публичните служители от Община Бургас, приет с Решение на Общински съвет-Бургас по т. 42, Протокол №25/22.10.2009 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15055 / 25.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общински съветници от Продължаваме Промяната - Демократична България, относно: Поставяне/изграждане/монтиране/привеждане в съответствие със законовите изисквания на съоръжения за улеснен достъп до общински лечебни заведения на хора с увреждания
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15061 / 25.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Христина Хаджиатанасова, арх. Дилян Георгиев Общински съветници от коалицията „ПП-ДБ“, относно: 1. Включване на улиците на квартал „Възраждането“ и ЦГЧ в програмата за ремонти на Община Бургас;  2. Включване на улиците на квартал „Възраждане“ и ЦГЧ в програма за обследване и подмяна на уличното осветление съгласно разпоредбите в ЗЕЕ и БДС EN 13201-2:2016;  3. Включване на подлеза, свързващ комплексите „Изгрев” и „Зорница”, в програмата за ремонт на Община Бургас 4. Разработване на цялостна програма за планови ремонти за останалите части на града 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15114 / 31.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Христина Хаджиатанасова, арх. Дилян Георгиев - общински съветници от коалицията ПП-ДБ, относно: 1. Включване на улица „ Ангел Димитров“, квартал „Сарафово“ в програмата за ремонти на Община Бургас; 2. Включване на улица „ Ангел Димитров“, квартал „Сарафово“ за обследване и поставяне на уличното осветление съгласно разпоредбите в ЗЕЕ и БДС EN 13201-2:2016; 

ПИТАНЕ 08 - 00 15241 / 28.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15242 / 28.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Христина Хаджиатанасова - председател на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси и Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет - Бургас, относно: Отмяна на Етичен кодекс на общинските съветници и публичните служители от Община Бургас, приет с Решение на Общински съвет-Бургас по т. 42, Протокол №25/22.10.2009  

ПИТАНЕ 08 - 00 15270 / 12.03.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от арх. Дилян Георгиев, д-р Мартин Кръстев, Христина Хаджиатанасова и Красимир Калудов  - общински съветници от "ПП-ДБ", относно: 1. Забавен отговор на сигнал на гражданин към администрацията; 2. Предвиждания за ремонт и реконструкция за покриване на минималните стандарти за улично осветление и нормативи за достъпна среда на улици в кв. Банево

ПИТАНЕ 08 - 00 15476 / 12.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от  арх. Дилян Георгиев и адв. Христина Хаджиатанасова - общински съветници от коалицията „ПП-ДБ“, относно: Ремонтни дейности по ул."Индустриална"
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 08 - 00 15477 / 12.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от арх. Дилян Георгиев и адв. Христина Хаджиатанасова, общински съветници от коалицията „ПП-ДБ“, относно: Изграждане и ремонтиране на осветление на автобусните спирки по линия №3 / Бургас-Банево/
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ