Христина Стаматова Хаджиатанасова

Христина Стаматова Хаджиатанасова
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 
Професия: 
Образование: 
Чужди езици: 
Избран с политическа сила: ПП-ДБ
Участие в предишен ОБС: Не
Телефон за контакти: